Hizmet Standartları Tablosu

MALATYA İLİ

BOSTANBAŞI 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

BOSTANBAŞI 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1 Hekim seçme (ilk kayıt) T.C kimlik numaralı kimlik belgesi 5 Dakika
2 Hekim seçme (hekim değiştirme) T.C kimlik numaralı kimlik belgesi, dilekçe 10 Gün
3 Poliklinik muayenesi T.C kimlik numaralı kimlik belgesi 20 Dakika
4 Misafir hasta muayenesi T.C kimlik numaralı kimlik belgesi 20 Dakika
5 Sağlık kurumuna sevk T.C kimlik numaralı kimlik belgesi, 20 Dakika
6 Tek hekim raporu T.C kimlik numaralı kimlik belgesi 20 Dakika
7 Basit laboratuar tetkikleri T.C kimlik numaralı kimlik belgesi 1 Saat
8 Detaylı laboratuar tetkikleri T.C kimlik numaralı kimlik belgesi 1 Gün
9 Adli vakalarda düzenlenen rapor T.C kimlik numaralı kimlik belgesi 1 Gün
10 İzlemler (15-49 yaş kadın,gebe,loğusa,bebek,çocuk) T.C kimlik numaralı kimlik belgesi 20 Dakika
11 Bağışıklama faaliyetleri T.C kimlik numaralı kimlik belgesi 20 Dakika
12 Aile planlaması hizmetleri T.C kimlik numaralı kimlik belgesi 20 dakika

“ Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. “

İLK MÜRACAAT YERİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
Adı ve Soyadı Dr.Hakan ERDOĞAN Alaattin AKTAŞ
Görev Unvanı TSM Sorumlu Hekimi Kaymakam
Adresi Bostanbaşı 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Yeşilyurt Hükümet Konağı
Telefon Numarası +90 (422)  +90 (422) 
Faks Numarası +90 (422)  +90 (422) 
E-posta Adresi